#matkazuzeta
17/06/2019
Učení bez mučení

Od května do minulého týdne žily rodiny s dětmi zápisy do státních školek. Zatímco moje modlitby byly vyslyšeny pouze na 50% a tříleté dítě nám do školky nevzali, rodiče pětiletých to mají povinné a od září jim začne tzv. předškolní příprava. Se zápisy se obecně pojí představa, že naše dítě někdo testuje a hodnotí a mělo by podat nějaký výkon. Že je to vlastně tak trochu naše vizitka - jak moc se mu věnujeme, co mu předáváme.
Myslet si, že by děti měly umět ještě před první třídou číst, počítat nebo psát, je častý omyl nás rodičů. Nebo babiček, sousedů a tak vůbec... To se mají naučit až jako prvňáčci.
Existují však znalosti a dovednosti, které by ovládat měly: znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometrické tvary. A samozřejmě i věci, které je baví - zazpívat písničku, přednést básničku, nakreslit postavu, stříhat, správně držet tužku.
A protože snad každý z nás přemýšlí o tom, aby dětem nekupoval jen ošklivé plasty libovolných tvarů, ale zároveň je i nějak rozvíjel, nebo třeba řeší originální dárek k narozeninám, mám tu pár tipů z Kidtownu, kde jsem v poslední době častým hostem. A jako bonus i výklad od místních odbornic na edukační hračky.
Takže jak ideálně spojit zábavu a rozvíjení pěti oblastí, které jsou pro děti zásadní? Tedy - zrakové, sluchové, motorické, poznávací a sociální?


Motorická oblast

Motorika člověka je v podstatě souhrn pohybových předpokladů. U dětí v malém věku je velmi důležité rozvíjet motoriku, protože mimo jiné přímo ovlivňuje i rozvoj řeči. Soudě podle toho, kolik slov za den moje děti vyprodukují, jsme je v této oblasti trochu přetrénovali.

Tip od Kidtown.cz:

Stavebnice Magnatiles procvičuje motoriku, rozvíjí dětskou fantazii, učí geometrické tvary a prostorové vnímání
Magnetické kuličky - Děti se při hře s nimi učí třídit barvy, trénují si jemnou motoriku a úchop. Navíc si tvořením různých obrazců rozvíjí fantazii.
Počítací vajíčka - Ideální hračky pro rozpoznávaní barev, počítání, rozvíjení jemné motoriky.

V oblasti grafomotoriky se vyplatí trénovat uvolněnou ruku, její správné postavení a správný úchop pastelky. Stejně tak pravidelné vymalovávání omalovánek a to tak, že děti už víceméně dokáží vybarvovat bez přetahování, umí obtahovat různé tvary, překreslit podle předlohy kruh, trojúhelník, čtverec, lidskou postavu, dům, strom a další.
S tím tedy pořád bojujeme, pokud mohu soudit podle posledního obrázku maminky, který jsem viděla...
Správná hrubá motorika umožní dětem stát rovně, zvládnout předklon, klek, dřep, udržet rovnováhu při stoji na jedné noze. Děti se zvládnou pohybovat vpřed a vzad, do stran či na šikmé ploše, uběhnou určitou vzdálenost, umí se plazit po bříšku, kutálet se, točit se dokola, houpat se, chytit míč nebo pochodovat do rytmu.
Díky dobré jemné motorice se dovedou zamračit, usmát, nadzvednout obočí, hbytě pohybovat jazykem mezi koutky, olíznout si zuby či rty, našpulit rty. Zvládají také různé drobné ruční práce, jako například vystříhávat, zatloukat, modelovat, krájet, cvrnkat kuličky či navlékat korále. Rozpoznají hmatem odlišné materiály.

Senzomotorika je spojením vnímání s pohybem. Děti dovedou propojit slyšené i viděné s pohybem.

Tipy na procvičování:
Logopedické listy Obrázky a klikyháky kocourka Macourka. Ty si na webu Kidtownu můžete stáhnout zdarma a začít děti na první třídu připravovat hned :)


Zraková oblast

Zrak je smysl, který umožňuje vnímat světlo, různé barvy, tvary.
Pro člověka je to smysl nejdůležitější, asi 80 % všech informací vnímáme zrakem. Každý prvňáček by měl zvládnout orientaci na ploše a v prostoru, rozlišit pojmy nahoře, dole, nad, pod, v atd., určit směr pohybu, vzdálenost a orientovat se v nejbližším okolí. Zrakovou paměť lze procvičovat například kreslením obrázku podle předlohy či zapamatování si předmětů nebo obrázků a jejich pořadí. Rozvíjet je dobré také různé druhy rozlišování - podobných a stranově obrácených tvarů, zrakové rozlišování (barev, předmětů či třídění tvarů).
Posilovat zrakovou oblast ve všech směrech lze hravě s pomocí mnoha hraček pro rozvoj zraku. Pro posílení dovednosti sestavování obrázku je ideální skládní puzzle,
Kidtown nabízí velký výběr krásných motivů pro děti různého věku od značky Mudpuppy či Croccodile Creek: svítící dinosauři, mapa světa, princezny se třpytkami, recyklační vůz nebo Evropa. 

Barvy s dětmi procvičíte díky hitovce duhové kamínky, které rozvíjí také jemnou motoriku a první matematické dovednosti. S barevnými kamínky různých tvarů děti tvoří obrázky podle předlohy nebo podle vlastní představivosti. A vyzkoušený tip – pro rodiče je to neuvěřitelný relax. Došla jsem tak daleko, že jeden kamínek nosím v kabelce, protože je to prostě příjemné na dotek i pro oči☺


Doplňování částí obrázku, dokreslování a dolepování si děti mohou vyzkoušet s tvořivými sety od Tiger Tribe. My máme princezny, samozřejmě. Genderově neutrální výchova by u nás zřejmě neuspěla. Ale vybírat můžete i z dalších motivů, jako je Den v ZOO, neonové omalovánky a samolepky nebo omalovánky s 3D brýlemi


Sluchová oblast

Důležitým smyslem a oblastí, kterou by děti měly trénovat, je sluch. Naslouchání, vnímání a rozpoznání zvuků, umět říct, které zvuky jim jsou a nejsou příjemné a rozeznat některé písničky podle melodie. Sluchová orientace pak znamená, že děcko určí zdroj zvuku a také pozná směr pohybu a přibližnou vzálenost zdroje zvuku. Při správném sluchovém rozlišování budoucí prvňáček pozná, zda je dvojice slov či slabik shodná, jako například dub - buk, duben - buben. Součástí sluchové oblasti je také rozkládání slov na slabiky a pojmenování hlásek ve slově, vnímání rytmu a schopnost zapamatovat si říkanky či písničky.

Tip Kidtown.cz:

Paměťová hra zvuky - sound set, kde při hře děti hledají dva stejné zvuky.
Dřevěné zvukové kostky - cílem hry je rozpoznat dvě krabičky se stejným zvukem.


Pro odvážné rodiče jsou možností také různé dětské hudební nástroje, ať už Rytmický bubínek, xylofon či některé z rumba koulí. Pokud tenhle článek čte někdo z mých příbuzných či kamarádů, tak u nás stále platí zákaz hudebních nástrojů, který jsem předvídavě vydala asi v půl roce Amelie.Poznávací oblast

Kognitivní funkce jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich prostřednictvím člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly.
To, co by měly děti ovládat, je analyticko-syntetická činnost, tedy rozložení celku na části a naopak, koncentraci a zobecňování - uvést konkrétní příklady, určit společný význam či nadřazené pojmy. Důležité je také pojmenovávání, protiklady a souvislosti - malý/velký, hodně/málo, největší/nejmenší atd., a analogie. Znát by měly časové vztahy - co dělají ráno, po obědě a večer, ale také na jaře, v létě, v zimě atd. Rozpoznat, co je to včera, dnes, pozítří. Mít zdravý logický úsudek, vědět, co udělají, když mají žízeň, hlad, něco je bolí, něco rozbijí. Cvičit by měly také pozornost a vydržet se soustředit na činnost alespoň deset až patnáct minut, a to i u činnosti, která je nebaví.
Důležitou součástí je také paměť. Děti by měly dokázat napodobit pohyb, zopakovat pokyn (zejména při napodobování rodičů to myslím většina dětí zvládá víc než dobře.)
V předškolním věku by také měly mít povědomí o tom, jaká existují povolání, čím je máma a táta, jak se jmenují, kde bydlí, kolik jim je let, kdo žije v domácnosti, znát své kamarády. Měly by rozumět okolnostem (změnám počasí, cestování), umět počítat do šesti. Stejně tak by měly rozumět a pochopit řeč - reagovat správně na pokyny dospělého, vyprávět jednodušší příběh, v řeči používat rozvité věty, tvořit slova opačného významu, mluvit gramaticky správně či mít správnou a srozumitelnou výslovnost hlásek.
Amelie například velmi srozumitelně vypráví velmi dlouhé příběhy o tom, že tatínek nepije mléko, protože má alegorii.


Tip Kidtown.cz

Povolání - Jednotlivé kusy jsou z překližky, mají hladký povrch vhodný pro malé dětské ručičky. Na obrázcích se děti učí rozpoznávat lidská povolání, např. veterinářku, hasiče, doktorku, tenistku, vojáka, kuchaře a spoustu dalších. Hračka je perfektní pro rozvoj fantazie i popisu věcí a situací malých dětí. Malé děti poznávají a rozeznávají jednotlivá povolání. U starších dětí podporuje storry-telling, poznávání kultur a životního stylu.


Sociální oblast

Stěžejní a přitom citlivou oblastí je samostatnost. Citlivou proto, že my sami často nevíme, co vlastně máme a můžeme nechat děti dělat samotné. A co si budeme vykládat – někdy je jednodušší je k něčemu nepustit a udělat to sám. Ale tím nikomu nepomůžeme. Předškolní děti by měly být samostatné při osobní hygieně (mytí, čištění zubů, smrkání), samy se obsloužit, obléct, zapnout si knoflíky či zip, zaváže si tkaničky. Umí říct svůl názor – to tedy u nás obvykle nebývá problém už od mnohem útlejšího věku:-), umí splnit úkol či vyřídit vzkaz. Děcko nemá problém odpoutat se od rodiny, tedy třeba přespat u babičky s dědou, zůstat ve školce. Zvládá běžné praktické činnosti jako nakoupit v obchodě, telefonovat, pečovat o domácího mazlíčka. Zvládá i to, co nám vlastně každý den ulehčí - uklidit si hračky, pracovní místo, připravit si potřebné pomůcky pro práci.
Zvládá. Ne že chce a dělá to ☺

Děti by také měly umět respektovat autority a dodržovat základní pravidla společenského chování - pozdravit, oslovit, poděkovat či vyjádřit souhlas a nesouhlas. Zvládnout by měly i to, co někdy nám dospělým dělá problémy, při hovoru se koukat druhým do očí. Při hře by měly dodržovat pravidla hry, nemít problém se zapojením se do kolektivu. A ovládat své emoce - přizpůsobit se náhlám změnám, zvlánout, pokud se jim hned nesplní jejich přání, reagovat pláčem, smíchem ale také křikem – ano, je to normální. I když u toho leží v samoobsluze na zemi. Známe to všichni a kdo tvrdí že ne, nemá děti.
A jak tuto oblast rozvíjet?

Tip Kidtown.cz

Resources (Zdroje) - krásná stavebnice, díky které se děti seznámí se zdroji, které jsou potřeba například při stavbě velkoměsta či vesnice. Každý kus stavebnice napodobuje tvarem a barvou opravdové přírodní zdroje, základní prvky všeho kolem nás. A na vás je kombinovat a skládat je a vdechovat tak život nekonečným výtvorům. Zdroje rozvíjí dětskou kreativitu, sociální a emoční stránku osobnosti, rozpoznávací a percepční vnímavost, motoriku.


Magnetická stavebnice malý stavitel - emoce se zase zaměřuje na porozumění emocím. Tváře jednotlivých postaviček mohou vyjádřit 6 odlišných emocí: štěstí, smutek, zlost, překvapení, zmatek a vyděšení.

Pokud jste dočetli až sem, rozhodně už nemusíte být z přípravy na školku či školu zmatení a vyděšení. Teď víte všechno, co jste potřebovali a stačí si už jen hrát! 


9